Skolen er stengt tom 14. april

Sist oppdatert 1. april 2020 07:14

Stenging av barnehager og skoler i Karmøy kommune
Helsedirektoratets vedtak har følgende konsekvenser for barnehager og skoler i Karmøy kommune:

1. Ungdomstrinnet ved skolene i Karmøy kommune blir stengt fra og med fredag 13. mars 2020. Stengingen gjelder Nå tom 14.april 2020.

2. Barnetrinnet (inkludert SFO) ved skolene i Karmøy kommune blir stengt fra og med fredag 13. mars 2020. Stengingen gjelder nå tom  14. april 2020. Foreldrene blir bedt om å holde seg oppdatert på barnehagens og kommunens hjemmesider.

3. Barnehagene i Karmøy kommune blir stengt fra og med fredag 13. mars. Stengingen gjelder nå tom 14. april 2020. Vedtaket om stenging gjelder både kommunale og private barnehager.

4. Stenging av skolene betyr ikke at elevene har fri fra skolen. Lærerne vil fortsette gi elevene undervisning gjennom digitale kanaler. Foreldrene blir bedt om å holde seg oppdaterte om elevene sitt skolearbeid på digitale plattformer, for eksempel Visma, Showbie, Office 365 samt skolens og kommunens hjemmesider.

 

5. I tilfeller der begge foreldrene har samfunnskritisk arbeid og det ikke lar seg gjøre å skaffe barnepass for barnehagebarn og elever i skolen, vil Karmøy kommune legge til rette et omsorgstilbud i barnehage-/skole- og SFO-tida ved barnets skole eller barnehage. Familier som har behov for et slikt tilbud, må ta kontakt med sin skole eller barnehage.

6. Vedtak om stenging gjelder i første omgang fram til og med 26. mars 2020. Karmøy kommune ber alle foreldre om å holde seg oppdatert på kommunens hjemmeside https://www.karmoy.kommune.no/.

Kopervik,12.03.2020
Bjørn Andersen.                 Einar Solheim                       Lars Inge Svalland

Kommunalsjef oppvekst og kultur.  Barnehagesjef                Skolesjef

 

 

Det nasjonale beredskapsutvalget har definert følgende som kritiske samfunnsfunksjoner:

•Styring og kriseledelse

•Forsvar

•Lov og orden

•Helse og omsorg

•Redningstjeneste

•IKT-sikkerhet i sivil sektor

•Natur og miljø

•Forsyningssikkerhet

•Vann og avløp

•Finansielle tjenester

•Kraftforsyning

•Elektroniske kommunikasjonstjenester

•Transport

•Satellittbaserte tjenester

•Apotekene