CoronaDUGNAD

Sist oppdatert 13. mars 2020 16:32

Til foresatte til barn i Karmøyskolen Dato: 13.03.2020

TIPS TIL FORELDRE –SMITTEREDUSERENDE TILTAK I FORBINDELSE MED CORANAVIRUS

Helsedirektoratet har påpekt at barn som er hjemme fra skole og barnehage bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som vanlig, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Det anbefales å ikke samle flere til felles aktiviteter eller leketreff, men holde avstand for å hindre smitte.
Den nasjonale dugnaden vi nå er i gang med har størst effekt ved minst mulig nærkontakt. Besøk hjemme hos hverandre anbefales ikke. Ta gjerne en luftetur i nabolaget/naturen med egne
barn. Ansamling av barn på idrettsanlegg bør ikke forekomme.
Elevene kan bruke ulike digitale chattekanaler for å holde kontakt med hverandre.

Husk også at elevene skal ha en skolehverdag, selv om undervisningen skjer hjemme via digitale plattformer. Dette gjennomføres best ved å holde på faste rutiner. Det oppfordres til å stå opp til vanlig tid, hold på fast skoletid, faste spilletider, måltider og leggetider.
Snakk gjerne med barna om at dette er en ny situasjon for alle. De voksne har heller ikke opplevd dette før. Målet er at unntakstilstanden vil vare kortere dersom vi følger retningslinjene nøye nå i starten. Dette kommer de til å fortelle om til barnebarna sine. Noen uker er kort tid i den store sammenhengen, selv om det føles lenge nå.
Det er viktig å holde roen og trygge barna, samtidig som vi må involvere dem i realitetene. La dem få stille spørsmål og snakke om det de lurer på.

Bjørn Andersen                                             Lars Inge Svalland

kommunalsjef oppvekst og kultur                  skolesjef