Skoleåret 2020-2021

Sist oppdatert 3. august 2020 13:11

Måndag 17. august er det skolestart kl 08.25. Grunna Covid 19 blir det, pr i dag, oppstart etter gult nivå. (les meir om kva det betyr for skolen her)

Det blir derfor oppstart ute i skolegarden og ikkje inne i gymsalen som me har gjort dei siste skoleåra. Ny informasjon kan komme om dette.

Dette skoleåret er me 146 elevar, 13 pedagogar, 8 miljøarbeidarar, samt vaskar og vaktmeister. Sjekk oversikt over tilsette her.

Skoledagen er noko endra. Du finn oversikt over korleis den blir her.

Skoleruta ligg her.

Bussruta finn du her. Men legg merke til rettleiaren for smittevern som seier:

  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
  • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
  • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.
  • Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte eller stå sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.
  • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

 

Skolen og FAU vil setje i gong “Sunne og friske barn” ved oppstart 17. august. FAU og skolen prøver å motivere våre elevar til å gå, sparke eller sykle til skolen. Ein aktiv start på dagen er godt for helsa. Ein får frisk luft og klårt hovud til første time. Dette vil også bidra til færre bilar utanfor skolen, der det til tider er trafikkfarleg rundt skolestart og skoleslutt. Det vil altså også bidra til ein tryggare skoleveg.