Skolen er stengt, og heimeskole er eit faktum igjen

Igjen måtte skolane stenge ned, men heldigvis får me heimeskole gjennom iPaden vår.

Elevane startar opp med morgonmøte 08.25 i Teams kvar dag. Det blir 2 økter der ein er samla med klassen sin i løpet av dagen, ein del eigearbeid og samarbeid med læringsvenn gjennom teams. Når elevane lurer på noko, kan dei ringje opp læraren sin.

På skolen er der tilbod for spesielt sårbare barn og barn med føresette i samfunnskritiske funksjonar. 

Ved behov for tilbod på skolen for barn med føresette under kritiske samfunnsfunksjonar eller anna må føresett sende en førespurnad i Visma Flyt Skole til rektor. Førespurnadar blir behandla individuelt og fortløpande. 

Skolen tar kontakt med føresette med barn med særskilde behov.

Ring kontoret om du lurer på noko. 52812240.

Lukke til med heimeskole!