Nyheter

Endeleg får alle elevane komme tilbake til skolen

Flagget vil bli heist til toppen på måndag! Me gler oss enormt til å få alle elevar på skolen igjen. Når alle nå skal tilbake på skolen må me gjere om på ein del ting, slik at me får plass til alle. Me har gode rutinar for smittevern på skolen, som...

Les mer
Sist oppdatert 8. mai 2020 14:35

Sunne friske barn

FAU og skolen vil prøve å motivere våre elevar til å gå, sparke eller sykle til skolen. Ein aktiv start på dagen er godt for helsa. Ein får frisk luft og klårt hovud til første time. Dette vil også bidra til færre bilar utanfor skolen, der det til tider...

Les mer
Sist oppdatert 11. mai 2020 08:12

Helsing frå tannhelsetenesta

Vi i tannhelsetjenesten håper dere har greie dager og at dere alle er friske. Siden barna ikke har kunnet komme til oss, har vi i Tannhelse Rogaland laget informasjonsfilmer om tannhelse. Filmene henvender seg direkte til foreldre og barn. Tannklinikkene har foreløpig kun åpent for akuttbehandling, derfor er det viktig...

Les mer
Sist oppdatert 27. april 2020 15:05

Sjuke elevar skal ikkje vere på skolen eller sfo

Sjuke elevar skal ikkje komme til skolen eller sfo. I rettleiar til Udir står det «symptom på covid 19 , særleg hos barn, kan vere like og vanskeleg å skilje frå andre luftvegsinfeksjonar. Covid 19 smittar hovudsakleg via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personar med symptom som er...

Les mer
Sist oppdatert 27. april 2020 14:06

Skolebussen i Coronatid

Informasjon frå Kolumbus: Ein må begrense bruk av offentleg transport til og frå skolen så mykje som mogleg, jf. nasjonal rettleiar. I tillegg til krav om avstand på ein meter i buss (nasjonal rettleiar) er det viktig å merke seg følgjande presiseringar frå Kolumbus: Sjåførane har ikkje anledning/kapasitet til å rettleie elevane ombord i bussane,...

Les mer
Sist oppdatert 23. april 2020 15:02

Slik kan du snakke med barna om coronaviruset

Både Brekkå, Strømme og Vormestrand oppfordrer alle til å oppretthalde rutiner i heimen, fordi vi ikkje veit kor lenge restriksjonane vil vare. Stå opp til faste tider, et felles måltider, og sørg for å dra ut i frisk luft når det lar seg gjere. – Fysisk aktivitet er utroleg viktig...

Les mer
Sist oppdatert 1. april 2020 07:10

CoronaDUGNAD

Til foresatte til barn i Karmøyskolen Dato: 13.03.2020 TIPS TIL FORELDRE –SMITTEREDUSERENDE TILTAK I FORBINDELSE MED CORANAVIRUS Helsedirektoratet har påpekt at barn som er hjemme fra skole og barnehage bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som vanlig, dette gjelder også barn fra skilte familier som har...

Les mer
Sist oppdatert 13. mars 2020 16:32

Skolen er stengt tom 14. april

Stenging av barnehager og skoler i Karmøy kommune Helsedirektoratets vedtak har følgende konsekvenser for barnehager og skoler i Karmøy kommune: 1. Ungdomstrinnet ved skolene i Karmøy kommune blir stengt fra og med fredag 13. mars 2020. Stengingen gjelder Nå tom 14.april 2020. 2. Barnetrinnet (inkludert SFO) ved skolene i Karmøy kommune blir...

Les mer
Sist oppdatert 1. april 2020 07:14

Coronavirus – fakta, råd og tiltak

I høve arbeidet mot spredning av coronaviruset er følgjande blitt innført for skolane i Karmøy kommune: Fellessamlingar ved skolane er avlyst Samanslåing av elevar i større grupper enn klassar blir vurdert av leiinga på skolen i kvart enkelt tilfelle. Skolane organiserer pausane slik at man hindrer at store elevgrupper...

Les mer
Sist oppdatert 12. mars 2020 12:44

Bruktmarknad 15. februar

Laurdag 14. februar var det klart for bruktmarknad i gymsalen på skolen, arrangert av FAU. Mange elevar hadde funnet fram mange skattar heime, som dei ikkje brukte lengre, og ville prøve seg som kremmar i  gymsalen denne laurdagen. Oppmøte av kjøpare var stort, og salet gjekk strålande. Denne dagen kunne...

Les mer
Sist oppdatert 21. februar 2020 11:07