Administrasjon

Sist oppdatert 12. september 2019 12:12

Rektor: Elia Aase  52812240    eaa02@karmoy.kommune.no

Undervisningsinspektør: Gro Anita S Arnesen  52812233   grar@karmoy.kommune.no

Sekretær: Anita K Olsen   52812236   ako01@karmoy.kommune.no

Sfo-leiar: Signe Solnørdal   52812236   signsol0509@karmoyskolen.no