Administrasjon

Rektor: Gro Anita S Arnesen  52812240    grar@karmoy.kommune.no

Undervisningsinspektør:   Anne Marit Pedersen 52812233   anpe1@karmoy.kommune.no

Sekretær: Anita K Olsen   52812236   ako01@karmoy.kommune.no

Sfo-leiar: Signe Solnørdal   52812236   signsol0509@karmoyskolen.no