Sfo

Skolefritidsordninga har i år 57 barn pr 01.01.2020. Det er 8 vaksne som arbeidar på Sfo.

Sfo-leiar er Signe Solnørdal.

Tlf Sfo mob: 91360040

Me opnar 07:00 og stenger 16:30

 

Elevane koser på sfo. Veldig mange liker best frileik, inne og ute i vår fantastiske skolegard. Dei vaksne arrangerer aktivitetar ute og inne. Mange liker å lage ting, men mest populært er vel bingoen. Anna kvar veke plar sfo å gå på tur. Då går dei nedanfor skolen, opp mot Melstokke eller til ein leikeplass i nærleiken. Ein gong i veka lagar dei mat. Nokre elevar får vere med å lage, men alle får servert.