Heime frå skolen – eller ikkje?

Sist oppdatert 30. januar 2019 20:33

Det er ikkje sikkert barnet må vere heime frå skolen, sjølv om det ikkje føler seg heilt i form ein dag. Bruk sunn fornuft når du skal avgjere om barnet skal vere heime eller ikkje. Spør deg sjølv:

 • Er barnet friskt nok til å vere med på aktivitetane gjennom skoledagen?
 • Ville du vore heime frå skolen sjølv, om du var i tilsvarande form som barnet ditt?
 • Fråvêrsteamet plar å setje grensa ved:
  – feber
  – oppkast
  – diareLes meir om dette på nhi.no

  Karmøy kommune er opptatt av elevane sitt fråvêr og har oppretta eige Fråvêrsteam som kan hjelpe viss ein opplever at det er vanskeleg å få barnet til skolen om morgonen.
  Har du eit barn som har sporadisk fråvêr, ein dag i nye og ne, kan det hende du bør søkje skolen for hjelp.