Skolehelseteneste

Sist oppdatert 3. september 2019 12:28

 Brita Andenes Haaland

Eg er den nye helsesjukepleiaren på Stokkastrand Skole! Eg har gleda meg til å starte på denne skolen eg har høyrd så mykje bra om!

Eg blir å treffe på Stokkastrand måndagar og tysdagar  kl 9-13. Det er berre for elevane å ta kontakt ved å stikke innom kontoret på skolen som ligg oppe i gangen ved gymsalen. Har foreldre spørsmål kan de ringje eller komme for ein samtale saman med barnet. Me kan ha samtalen på skolen eller me kan få til ein prat på helsestasjonen på Kopparen.

Du kan ta kontakt med helsesjukepleiar om det aller meste. Formålet med skolehelsetenesta er å fremje psykisk og fysisk helse, trivsel og gode sosiale relasjoner og miljømessige forhold. Me satser også på forebygging av sykdom og skade.

  • Hugs at helsesjukepleiar har teieplikt
  • Ved sykdom skal elevar bruke fastlegen sin

Du når meg på:

Tlf   :   48108168

Mail:   brha@karmøy.kommune.no

 

Link til skolehelsetenesta i Karmøy kommune.