Søkje om permisjon

Sist oppdatert 30. januar 2019 20:19

De kan søkje permisjon når de er innlogga i Visma Flyt Skole.

Generelt sett er oppvekst- og kultursjefen skeptisk til lange fråvêr utanom skoleferien. Når ein elev er borte frå skolen over eit lengre tidsrom, er det viktig at det blir tatt ansvar for at eleven får med seg det som klassen har gjennomgått den tida eleven har hatt fri. Skolen ber om at eventuelle turar, så lang råd er, blir lagt til skoleferien.