Tilsette

Sist oppdatert 29. januar 2020 10:47
Personalet Stokkastrand skole 2018-2019
  1.-3.klasse-team Mailadresse Klassar
1 Lisa Larssen lisalar1810@karmoyskolen.no 1.
2 Gro Ellen Mikkelsen gromik1909@karmoyskolen.no 1. 4.  7.
3 Lars Ole Kristiansen larskri2212@karmoyskolen.no 2.
4 Susanne M Nilsen susanil1210@karmoyskolen.no 2.  5.  6.
5 Marianne M Yrke mariyrk0108@karmoyskolen.no 3.
6 Anne Marit Persersen Anneped3011@karmoyskolen.no 3.  5.
  4.-5.klasse-team    
7 Astrid H Westvik astrwes0203@karmoyskolen.no 4. 5. 7.
8 Hild Astrid Valle Hildval0212@karmoyskolen.no 4.   1.  3.
9 Bente M Sund bentsun2701@karmoyskolen.no 5.
10 Christopher M Alcock Chrialc1707@karmoyskolen.no 5.  6.   7.
  6.-7.klasse-team    
11 Camilla Gjendem Veum camiveu1709@karmoyskolen.no 6.
12 Maj Kristin Hinderaker majhin2505@karmoyskolen.no 6.   7.
13 Per Arnvid Solnørdal persol2301@karmoyskolen.no 7.   4.
14 Hildegunn Hjelmås hildhje1103@karmoyskolen.no 7.  5.  6.
  Miljøarbeidarar    
15 Signe Solnørdal signsol0509@karmoyskolen.no  Lei. 2. 5.
16 Kathrine Kristiansen katrkri2310@karmoyskolen.no 2. 5.  6.
17 Nina Stange ninasta1705@karmoyskolen.no 4.  5.  6.  7.
18 Nina Snørteland ninasno1003@karmoyskolen.no 1.  2.  5.
19 Lillian Halvorsen Lillhal1607@karmoyskolen.no 5.  6.
20 Reidun Simonsen reidsim2310@karmoyskolen.no 1.  3.
21 Reidun Snørteland reidsno1412@karmoyskolen.no 1.
22 Ane Strømsnes-Dybdahl anesd2000@me.com 1.
23 Elise Kvinnesland elisekvinnesland6@outlook.com 2.  4.
  Administrasjonen    
24 Elia Aase eaa02@karmoy.kommune.no Rektor
25 Gro Anita S Arnesen groarn2507@karmoyskolen.no  Inspektør
26 Anita Kristiansen ako01@karmoy.kommune.no Sek.   3.
  Teknisk avdeling    
27 Rune Ragnvaldjord rune.ragnvaldjord@karmoy.kommune.no vaktm
28  Hawi Akasa Wakjira  hawiwakjira@gmail.com Reingj.